Fihaonan’ny Governemanta sy ny solombavam-bahoaka
17 décembre 2020
15 Décembre 2020

|15-12-2020| Fihaonan’ny Governemanta sy ny solombavam-bahoaka
📌Tontosa omaly 15/12/2020, nanomboka tamin’ny 10 ora sasany maraina, ny "QAG" na Fametraham-panontaniana arahim-baliny izay hifanatrehan’ny Andrim-pajakana mpanatanteraka (Governemanta) sy ireo Solombavam-bahoakan’ny Madagasikara.
Namaly ny fanasana avy amin’ny Antenimieram-pirenena ireo mpikambana rehetra teo anivon’ny governemanta, izay notarihan’ny Lehiben’ny Governemanta, NTSAY Christian.

Naneho hatrany ny fahavononany hiaino sy handray ireo soso-kevitra maro sy hetahetan’ny vahoaka notanterin’ireo solombavam-bahoaka ny eo anivon’ny governemanta.

Tamin’ny 9 ora sasany alina no nandray fitenenana i Ramatoa Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa, tao aorian’ireo fanambarana sy tatitry ny solombavam-bahoaka.
Araka izany dia nisy ny tetikasa napetraka sy paikady naroso entina hanatsaràna izany teo anivon’ny governemanta.

Teo amin’ny lafiny fampianara ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, dia naneho ny fankasitrahana an’dRamatoa Minisitra Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice, ireo solombavam-bahoaka tamin’ny fahatontonsan’ny fanadinana ara-panjakana Bakalorea manerana ny Nosy na teo aza ny valan’aretina Covid-19 sy ny fahavitan’ireo tetikasa lehibe entina hampandrosoana ny sehatry ny fampianarana ambony toy ny fananganana ny Oniversiten’Itasy.
Miditra ao anatin’ ny fanohizana ny asa sy ireo ezaka efa vita dia atao laharam-pahamehana ihany koa :
✔️Ny fananganana ny centre CNTEMAD any amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana.
✔️Ny fametrahana “centre de Baccalauréat" any amin’ireo distrika izay miankina amin’ny isan’ireo kandida any Benenitra sy Midongy Atsimo. Nomarihina nefa fa tsy maintsy mametraka foana ny Ministera sy ny “Office du Baccalauréat “ ny “centre” any amin’ny kaominina izay hapetraka ho saro-dalana ho an’ireo kandida.


Voir aussi:
Rentrée Solennelle Année Universitaire 2019_2020  |19 novembre 2020|
Fahamaizan’ny Bloc Amical II teny Ankatso  |21 septembre 2020|
La sixième édition des "Doctoriales" à Antsiranana  |10 décembre 2020|
Résultats baccalauréat 2020 à ANTANANARIVO  |16 novembre 2020|
Déroulement du baccalauréat à Ihosy  |21 octobre 2020|
Coopération MESupReS et l’Union Européenne   |9 février 2021|
Remise des vivres pour les sinistrés   |23 novembre 2020|
Deuxième série des épreuves écrites du baccalauréat technique et (...)   |26 octobre 2020|
Campus universitaires régionaux  |9 février 2021|
Logements Universitaires - Université de proximité  |30 novembre 2020|
Recherches Scientifiques et Résultats des Recherches  |30 octobre 2020|
Programme R4D Telecoupling  |12 mars 2021|
Colloque International - Antsiranana du 26 et 27 novembre (...)  |3 décembre 2020|
Résultats du baccalauréat 2020 à Fianarantsoa  |7 novembre 2020|
Journées des Recherches des Instituts Supérieurs de Technologie (...)  |7 décembre 2020|
Résultats baccalauréat 2020 - TOLIARA  |13 novembre 2020|
MPIANDRAIKI-DRAHARAHAN’NY REPOBLIKA SILAMO NITSIDIKA ARA-POMBA (...)  |21 septembre 2020|
Tantsoroka Covid19_Université Antsiranana  |10 décembre 2020|
Résultats du Baccalauréat 2020- ANTSIRANANA  |13 novembre 2020|
Fanampiana ho an’ireo mpianatra may trano tany Toliara  |21 septembre 2020|
Journées scientifiques de l’Ecole Supérieure Polytechnique (...)   |12 mars 2021|
Passation entre le DG de l’IST-Antananarivo entrant et le DG (...)   |3 décembre 2020|
Résultats du baccalauréat 2020 à Toamasina   |7 novembre 2020|
Fambolen-kazon’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny (...)   |1er mars 2021|
Incendie au campus Universitaire d’Antsiranana   |23 novembre 2020|
Fanomanana laza adina bakalorea 2020 – Efa manomboka ankehitriny   |23 septembre 2020|
Fantatrao ve ?   |17 décembre 2020|
Université d’été 2è édition   |19 novembre 2020|
Vers un raffermissement de la coopération avec l’Inde   |23 septembre 2020|
Fihaonan’ny CFM sy ny Mesupres   |12 mars 2021|
Engagement des parties prenantes sur la loi relative à l’autonomie (...)   |5 décembre 2020|
Résultats baccalauréat 2020 à MAHAJANGA   |11 novembre 2020|
Journée internationale de la femme 2021   |8 mars 2021|
Voin_kava_Mahatratra_Mesupres   |30 novembre 2020|
Fanadinana Bakalorea   |19 octobre 2020|