Fanomanana laza adina bakalorea 2020 – Efa manomboka ankehitriny
23 septembre 2020
MESRS Fiadanana

Araka ny fandaharam-potoana napetraky ny fitondram-panjakana sy ny lamina napetraky ny #Mesupres dia manomboka androany 21 septambra 2020 no hanatanteraka ny « quarantaine » ireo mpanomana ny laza adina amin’ny fanadinana Bakalorea 2020.

Hatreto dia voahaja tanteraka ny fe-potoana sy fandaharam-potoana mahakasika ny fanomanana ny fanadinana bakalorea.
Noamafisina ny fepetra rehetra na ara-pahasalamana, na ny fandriam-pahalemana ho an’ireo mpikarakara laza adina sy ny toerana hanatanterahana izany.
Miara-misalahy amin’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin’ny fanatanterahana izany ny zandarmariam-pirenena izay manara-maso akaiky sy miantoka ny fandriam-pahalemana mialoha, mandritra ary ao aorian’ny fanadinana.

Miavaka tanteraka ny « quarantaine » amin’ity taona ity noho izy ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana. Mandray anjara mavitrika araka izany ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka. Efa voamarina fa tsy misy mitondra ny tsimok’aretina avokoa ireo olona rehetra hiatrika ny quarantaine saingy entanina hatrany ny fahadiovana sy ny fanohizana ireo fihetsika sakana rehetra.
Mikato-trano,tsy mahazo mifanerasera na amin’iza na amin’iza izy ireo ao anatin’ny 40 andro mandrapahavitan’ny fanadinana.


Voir aussi:
#Hevokina sy #Vaseline_Nialoulée, fanafody novokarin’ny (...)  |2 avril 2020|
Le MESRS en promotion des énergies renouvelables  |28 février 2020|
Célébration des festivités des soixante années d’Indépendance de (...)  |17 juin 2020|
CEREMONIE DE REMISE DES DONS AUX ETUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE (...)  |21 avril 2020|
CORONAVIRUS #2019-nCov - Ny tsara ho fantatra  |10 février 2020|
Fanisana mponina teny amin’ny boriborin-tany fahadimy   |14 août 2020|
Fanolorana fanampiana ho an’ny CCO Boeny   |5 août 2020|
Cité Ambolokandrina no nanombohana ny fizarana VATSY TSINJO   |26 mai 2020|
Ambasadaoron’i Japon nitsidika ara-pomba fanajana  |31 août 2020|
Fitaovana avy amin’ny fitondram-panjakana - CHU Mahavoky (...)  |5 août 2020|
DENGUE any Mahajanga - Nandefa iraka manokana ny Filoham-pirenena  |5 mai 2020|
May ny fonenan’ny mpianatra eny Maninday, Oniversite Toliara  |14 septembre 2020|
Famendrahana ranom-panafody teny Vontovorona - ESPA  |12 juin 2020|
Hetsika tao amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa noho ny (...)  |21 avril 2020|
MPIANDRAIKI-DRAHARAHAN’NY REPOBLIKA SILAMO NITSIDIKA ARA-POMBA (...)  |21 septembre 2020|
Tsy maintsy hotanterahana ny fanadinana bakalorea hoy ny (...)  |21 avril 2020|
Direct-Aid au chevet des étudiants malagasy  |17 mars 2020|
Fanampiana ho an’ireo mpianatra may trano tany Toliara  |21 septembre 2020|
Fizarana rano Covid Organics "CVO" sy AROVAVA teny Andraisoro, (...)  |23 avril 2020|
Ambohipo sy Vontovorona - Tsena mora ho an’ny mpianatra  |2 avril 2020|
COPRIES effectuée par visioconférence   |10 septembre 2020|
« Visio COPRIES » niarahan’ny Minisitra tamin’ireo filohan’ny (...)   |5 mai 2020|
Vary 15 taonina sy menaka 150 boritra no hozaraina maimaimpoana   |30 mars 2020|
Fahamaizan’ny Bloc Amical II teny Ankatso   |21 septembre 2020|
Visio-conférence internationale sur le CORONAVIRUS COVID-19   |2 avril 2020|
Elia Béatrice ASSOUMACOU prend du service   |31 janvier 2020|
Vers un raffermissement de la coopération avec l’Inde   |23 septembre 2020|
Fikambanan’ny vehivavy sy siansa eto Madagasikara sy ny (...)   |26 mai 2020|
L’Université d’Antananarivo, le ministère de l’Enseignement Supérieur (...)   |8 avril 2020|
VELOMA FARANY AN’I PROFESORA EMERITE RAKOTOMARIA ETIENNE, MATY (...)   |21 avril 2020|
Nodimandry ny Pr Rakotomaria Etienne, Professeur émérite   |15 avril 2020|
Nitsidika ny Oniversiten’ny Toliara ny Minisitra Pr Elia Béatrice (...)   |6 mars 2020|
Soutiens aux étudiants de l’Université de Toamasina   |21 avril 2020|
Journée mondiale de la femme 2020 - Célébration à Toliara   |8 mars 2020|
Fambolen-kazo lehibe teny FIRARAZANA niarahana tamin’ny (...)   |22 janvier 2020|