Commission de référence pour les Formations en Médecine (CRFM) et (...)
15 novembre 2021
15 au 19 novembre 2021

Commission de référence pour les Formations en Médecine (CRFM) et Commission Nationale d’Habilitation (CNH)
2021

Tontosaina ny 15 novambra ka hatramin’ny 19 novambra 2021 izao ny fivorian’ny mpikambana ao anatin’ny Commission de Référence pour les Formations en Médecine (CRFM) sy ny Commission Nationale d’Habilitation (CNH).
Vaomieram-pirenena mpandinika ny antotan-taratasy fangatahana fankatoavana avy amin’ny MESupReS hanokatra fanofanana sy fampianarana miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana.

Fivoriana izay tanterahina eto amin’ny foiben’ny ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa eto Fiadanana-Tsimbazaza.
Izao no natao dia mba ahazoana mandinika ireo antotan-taratasy fangatahana avy any amin’ireo Sekoly ambony marobe eto Madagasikara, ahazoana manome alalana azy ireo ahafahany manome tolo-pampianarana sy fanofanana.
Tsy afaka manome tolo-pampianarana na fanofanana ireo Sekoly ambony miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana raha tsy mahazo alalana avy amin’ny ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa aorian’ny fankatoavan’ity vaomiera ity.

Misy antotan-taratasy 50 isa eo no ho dinihin’ny CRFM izay mahakasika ny fampiofanana momba ny fahasalamana, Miisa 235 eo kosa ny antotan-taratasy ho dinihan’ny CNH, ary rehefa atambatra ireo dia miisa 285 ireo antontan-taratasy tsy maintsy ho dinihina mandritra ity fivoriana ho an’ny ity tapany faharoa ity.
Misy ireo fepetra maromaro izay tsy maintsy arahina ahazoana manome io fankatoavana io, ary tsy maintsy manaraka ny rafitra LMD izany, ny tanjon’ny ministera dia ny Fampianaranan-dalana sy fampanajana ny rafitra misy.


Voir aussi:
E-journées nucléaires virtuelle  |8 octobre 2021|
SALON VIRTUEL DE LA RECHERCHE AU SERVICE DE L’ECONOMIE ET DE (...)  |14 juin 2021|
FIKAONAN-DOHA IRAISAM-PIRENENA MOMBA NY ROHIVOAHARY SY NY (...)  |12 novembre 2021|
Salon de l’étudiant et de l’emploi 2021  |21 septembre 2021|
Famatsian-drano madio eny amin’ny cité Ankatso I  |29 avril 2021|
FIHAONANA :- MINISTRY NY FAMPIANARANA AMBONY sy ny FIKAROHANA (...)   |12 octobre 2021|
BAKALOREA 2021 : Ny "Convocation"   |21 juillet 2021|
Coopération MESupReS et l’Union Européenne   |9 février 2021|
“Symposium international sur la biodiversité et la santé”.  |20 novembre 2021|
Rentrée Solennelle 2021-2022  |19 octobre 2021|
ANDRO IRAISAM-PIRENENA Ho AN’ NY "ALA HONKO"  |27 juillet 2021|
Oniversite Mahajanga  |25 octobre 2021|
Fampahatsiahivana mahakasika ny fanadinana Bakalorea (...)  |2 août 2021|
Programme R4D Telecoupling  |12 mars 2021|
Université d’Eté, 3ème édition à Mahajanga  |9 novembre 2021|
Fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny ministeran’ny Fampianarana (...)  |3 septembre 2021|
Ady amin’ny COVID-19  |27 avril 2021|
Fankalazana ny faha 60 taonan’ny Fakiolten’ny Siansa Antananarivo.  |12 novembre 2021|
MPIANATRA AFAKA BAKALOREA 2020 sy 2021 :  |20 septembre 2021|
Journées scientifiques de l’Ecole Supérieure Polytechnique (...)  |12 mars 2021|
RECHERCHE SCIENTIFIQUE   |5 novembre 2021|
COPRIES élargie 2021   |17 septembre 2021|
Fambolen-kazon’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny (...)   |1er mars 2021|
MESupReS-AKADEMIA MALAGASY   |15 novembre 2021|
TETIKASA HIADIANA SY HANALEFAHANA NY VOKADRATSIN’NY RADAKABOKA (...)   |20 septembre 2021|
Fanadiovana ny toeram-ponenan’ny mpianatra   |23 avril 2021|
ONIVERSITE MAHAJANGA : Seminera Pedagojika   |27 octobre 2021|
BAKALOREA 2021   |15 juillet 2021|
Fantatrao ve ?   |17 décembre 2020|
BOENY : NISOKATRA TAMIN’ NY FOMBA OFISIALY NY ASIEF   |2 novembre 2021|
Fihaonan’ny CFM sy ny Mesupres   |12 mars 2021|
Engagement des parties prenantes sur la loi relative à l’autonomie (...)   |5 décembre 2020|
Revue à mi-parcours du PSE   |4 novembre 2021|
Fanolorana fitaovana tao amin’ny CIDST   |26 août 2021|
Journée internationale de la femme 2021   |8 mars 2021|