Trano fonenana manara-penitra hoan’ny mpianatry ny Oniversiten’i (...)
30 avril 2022
Commune Bemanonga, Morondava

Trano fonenana manara-penitra hoan’ny mpianatry ny Oniversiten’i Menabe

Anisan’ireo Faritra misitraka ireo tetikasa fampiroboroboana ny tontolon’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa i Menabe, araky ny velirano nataon’i Filohan’ny Repoblika (velirano faha-4).

Ankehitriny dia vita soa aman-tsara ny trano fonenana hoan’ny mpianatra ao amin’ny kaominina Bemanonga, ao Morondava.
Trano manara-penitra misy rihana mahazaka mpianatra hatrany amin’ny 300.

"Mariky ny fanohanana ny mpianatra mba hirosoany amin’ny fahombiazana sy ny tsaratsara kokoa hatrany amin’ny fianarana sy ny tanjona irian’izy ireo izao fanomezana izao", hoy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin’ny fandraisam-pitenenany.

"Tato anatin’ny roa taona dia16 izao ny fotodrafitrasa mitovy amin’izao nataon’ny Fitondrana. Kendrena mba hahazo ny Faritra izay mbola tsy nisitraka, hoy ny Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice, Minisitry ny Fampianarna Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa nandritra ny fandraisam-pitenenany. Nanafatrafatra ireo mpianatra Ramatoa Minisitra amin’ny tokony hanajan’izy ireo ity fotodrafitrasa vaovao ity. "Ny fikajiana sy fikolokoloanareo azy ity no valim-pitia angatahana aminareo satria ny tsy manana sy tsy manaja dia mitovy ihany ", hoy izy.

Miisa199 ny mpianatra nisoratra anarana ao amin’ny IESM tamin’ity taom-pianarana ity izay manaraka sampana roa : "Agronomie " ary "Technique de l’Environnement et Écotourisme".


Voir aussi:
Fitokanana ny " Atelier Luban" Vontovorona  |18 février 2022|
Institut des Langues et de Civilisations (ILC) Oniversite (...)  |13 décembre 2021|
MESUPRES - Forum de la Recherche 2023 - 6eme édition à (...)  |21 juin 2023|
Le MESupReS en « 6eme édition du Forum de la Recherche 2023 (...)  |17 mars 2023|
45 ème anniversaire CNARP  |24 mai 2022|
Fihaonana SECES   |24 mai 2022|
ONIVERSITE MANARA-PENITRA   |19 mars 2022|
ANDRO IRAISAM-PIRENENA HOAN’NY VEHIVAVY   |8 mars 2022|
Visite de courtoisie de la Délégation Iranienne  |30 mai 2022|
Académie malgache  |24 mars 2022|
« DIGITALISATION »  |1er mars 2022|
Ma Thèse en 180 seconde 4ème édition  |9 juin 2022|
FAMBOLEN-KAZO MESUPRES 2022  |25 mars 2022|
CoPRIES : Conférence des Présidents d’Institution d’Enseignement (...)  |18 février 2022|
Fanazavana mahakasika ny tolo-dalàna momban’ny fizakan-tenan’ny (...)  |25 avril 2022|
Fidinana ifotony tany Ambato Boeny sy Farafangana.  |18 février 2022|
Voin-kava-mahatratra, tolo-tanana hoan’ireo tra-boina noho ny (...)  |24 janvier 2022|
Fanohanana voka-pikarohana azahoana ny mari-pahaizana (...)  |22 avril 2022|
BOURSES D’ETUDE DE LA REPUBLIQUE TURQUIE  |17 février 2022|
Un Centre pour la recherche de haut niveau à Madagascar.  |10 décembre 2021|
FIZAKAN-TENAN’IREO ONIVERSITE   |9 mai 2022|
BOURSES D’ETUDE ROYAUME UNI   |17 février 2022|
Fanakorontanana ny fampielezana tsaho eo anivon’ny "cités (...)   |2 février 2022|
FITOKANANA IREO FOTODRAFITRASAM-PIKAROHANA   |11 mai 2022|
Fiaraha-miasa miaraka amin’ny OMS   |14 février 2022|
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza Hetsika fanadiovana (...)   |21 janvier 2022|
Convention de partenariat   |12 mai 2022|
Fifanomezan-tanana "qualification"   |8 avril 2022|
SEKOLY AMBONY POLITEKNIKA VONTOVORONA, #MESUPRES-#MEH   |4 février 2022|
Hetsika ho fiarovana ny « Fiandrivoditatatra »   |12 mai 2022|
FANATOBIANA NIOMERIKA   |6 avril 2022|
Toeram-ponenan’ny mpianatra   |4 décembre 2021|
Lanonam-pankalazana ny faha-120 taonan’ny Akademia Malagasy   |20 mai 2022|
FILAZANA MAHAKASIKA NY VATSIM-PIANARANA   |3 avril 2022|
Signature de convention entre l’Université d’Antananarivo, (...)   |7 décembre 2021|