Tsy maintsy hotanterahana ny fanadinana bakalorea hoy ny (...)
21 avril 2020
09 aprily 2020

Fampahafantarana momba ny #bakalorea_2020

Tsy hisy ny taona fotsy.
Tsy maintsy hotanterahana ny fanadinana bakalorea.
Mivory tsy tapaka ny tompon’andraikitra avy amin’ny ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika sy ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena amin’ny fomba handrindrana ny fanadinana.

Hodinihana arakaraky ny fivoaran’ny fiparitahan’ny aretina coronavirus sy ny fahafehezana azy ny daty vaovao hanatanterahana ny fanadinana araka ny fivoriana notanterahana ny 9 aprily 2020 teo amin’ny #MESUPRES Fiadanana.

Manentana ireo mpianatra hatrany ny Minisitra, Pr Assoumacou Elia Béatrice, hanararaotra izao fotoana fihiboana izao hamerenana ny zava-bita rehetra. Fotoana hanamafisana ny fifandraisan’ny Ray aman-dReny sy ny zanaka ihany koa izao fotoana izao hoy izy koa entanina ny Ray aman-dReny hanara-maso akaiky ny fianaran’ny zanany.


Voir aussi:
Direct-Aid au chevet des étudiants malagasy  |17 mars 2020|
Baccalauréat 2020, le 17 août  |27 février 2020|
Célébration des festivités des soixante années d’Indépendance de (...)  |17 juin 2020|
CEREMONIE DE REMISE DES DONS AUX ETUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE (...)  |21 avril 2020|
CORONAVIRUS #2019-nCov - Ny tsara ho fantatra  |10 février 2020|
Cité Ambolokandrina no nanombohana ny fizarana VATSY TSINJO   |26 mai 2020|
MESUPRES manohy ny fizarana aro-vava araka izay fitsinjarana (...)   |5 mai 2020|
Mitohy ny fanentanana amin’ny fiadiana amin’ny aretina (...)   |27 mars 2020|
DENGUE any Mahajanga - Nandefa iraka manokana ny Filoham-pirenena  |5 mai 2020|
Fizarana arovava sy vatsy ho an’ny mpianatra teny amin’ny (...)  |21 avril 2020|
Tsena mora eny #ANKATSO_1  |25 mars 2020|
Famendrahana ranom-panafody teny Vontovorona - ESPA  |12 juin 2020|
Hetsika tao amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa noho ny (...)  |21 avril 2020|
Sensibilisation - Prévention du Coronavirus  |20 mars 2020|
Fizarana rano Covid Organics "CVO" sy AROVAVA teny Andraisoro, (...)  |23 avril 2020|
Ambohipo sy Vontovorona - Tsena mora ho an’ny mpianatra  |2 avril 2020|
Journée de la Géologie - Union des Futures Ingénieurs Géologue (...)  |18 mars 2020|
« Visio COPRIES » niarahan’ny Minisitra tamin’ireo filohan’ny (...)  |5 mai 2020|
Vary 15 taonina sy menaka 150 boritra no hozaraina maimaimpoana  |30 mars 2020|
Asa fanadiovana ny faritra manodidina ny minisitera  |27 février 2020|
#Hevokina sy #Vaseline_Nialoulée, fanafody novokarin’ny (...)   |2 avril 2020|
Le MESRS en promotion des énergies renouvelables   |28 février 2020|
Conférence des Directeurs des Instituts et des Centres de (...)   |24 janvier 2020|
Visio-conférence internationale sur le CORONAVIRUS COVID-19   |2 avril 2020|
Elia Béatrice ASSOUMACOU prend du service   |31 janvier 2020|
Le ministre Blanche Nirina Richard reçoit les meilleurs (...)   |16 décembre 2019|
Fikambanan’ny vehivavy sy siansa eto Madagasikara sy ny (...)   |26 mai 2020|
L’Université d’Antananarivo, le ministère de l’Enseignement Supérieur (...)   |8 avril 2020|
Famindram-pitantanana teo amin’ny Tale Jeneralin’ny Fampianarana (...)   |9 mars 2020|
VELOMA FARANY AN’I PROFESORA EMERITE RAKOTOMARIA ETIENNE, MATY (...)   |21 avril 2020|
Nodimandry ny Pr Rakotomaria Etienne, Professeur émérite   |15 avril 2020|
Nitsidika ny Oniversiten’ny Toliara ny Minisitra Pr Elia Béatrice (...)   |6 mars 2020|
Soutiens aux étudiants de l’Université de Toamasina   |21 avril 2020|
Journée mondiale de la femme 2020 - Célébration à Toliara   |8 mars 2020|
Fambolen-kazo lehibe teny FIRARAZANA niarahana tamin’ny (...)   |22 janvier 2020|