BAKALOREA 2021 : Ny "Convocation"
21 juillet 2021
21 jolay 2021

BAKALOREA 2021 : Ny "Convocation"

-Ny tsara ho fantatry ny mpiadina mahakasika ny taratasy fiantsoana na ny « convocation ».
-Nitondra fanazavana momba ny taratasy fiantsoana ho amin’ny fanadinana bakalorea 2021
ny talen’ny fanadinam-panajakana eto Antananarivo (Directeur des Examens Nationaux de l’Université
d’Antananarivo-DEN),RAZAFINDRALEVA Herisolo, androany 21 jolay 2021 teto amin’ny foiben’ny
ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa.

-Nambarany fa misoratra amin’ny anaran’ny mpiadina tsirairay ny taratasy fiantsoana. Efa
nalefa avokoa izany ho an’ireo izay nangataka ny fandefasana azy amin’ny alalan’ny paositra. Hoan’ireo
izay nisafidy ny haka izany eny anivon’ny DOB (Direction de l’Office du Baccalauréat) kosa dia entanina
mba haka izany haingana,toy izany koa ho an’ireo mpiadina tsy miankina amin’ny sekoly.
-Entanina ny sekoly mba hizara avy hatrany ireo taratasy fiantsoana ireo raha vantany vao
maharay izany, fa tsy hihazona izany noho ny antony hafa. Tokony hahazo ny taratasy fiantsoana
avokoa ireo rehetra izay nisoratra anarana.
-Hoan’ny mpianatra : Hamarino ny mombamomba anao rehetra rehefa maharay ny taratasy
fiantsoana (ny anarana sy ny daty nahaterahana mifanaraka amin’ny kopia, ary indrindra ny toerana
hanaovana ny fanadinana).Ilaina mandritra ny fanadinana ny taratasy fiantsoana ary ampiarahana
amin’ny taratasy fiantsoana tamin’ny adina ara-panatanjahan-tena sy ny karam-panondrom-pirenena na
karatry ny maha-mpianatra,kopian’ny soram-piankohonana raha toa ka mbola latsaky ny 18 taona ny
mpiadina.

- Ho an’ireo izay mbola tsy naharay ny taratasy fiantsoana na manana olana mahakasika izany,
dia iangaviana hanantona ny DEN (Directeur des Examens Nationaux) hoan’Antananarivo na ny DOB
(Direction de l’Office du Baccalauréat) hoan’ny any amin’ny faritany. Misokatra hatramin’ny 8 aogositra
2021 amin’ny 6ora hariva ny birao hoy ny tomponandraikitra.
#BACCALAUREAT_2021
#Mesupres_communique


Voir aussi:
Coopération MESupReS et l’Union Européenne  |9 février 2021|
Remise des vivres pour les sinistrés  |23 novembre 2020|
Salon de l’étudiant et de l’emploi 2021  |21 septembre 2021|
Famatsian-drano madio eny amin’ny cité Ankatso I  |29 avril 2021|
La sixième édition des "Doctoriales" à Antsiranana  |10 décembre 2020|
ANDRO IRAISAM-PIRENENA Ho AN’ NY "ALA HONKO"   |27 juillet 2021|
Campus universitaires régionaux   |9 février 2021|
Logements Universitaires - Université de proximité   |30 novembre 2020|
Fampahatsiahivana mahakasika ny fanadinana Bakalorea (...)   |2 août 2021|
Programme R4D Telecoupling   |12 mars 2021|
Colloque International - Antsiranana du 26 et 27 novembre (...)   |3 décembre 2020|
Fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny ministeran’ny Fampianarana (...)   |3 septembre 2021|
Ady amin’ny COVID-19   |27 avril 2021|
Journées des Recherches des Instituts Supérieurs de Technologie (...)   |7 décembre 2020|
SALON VIRTUEL DE LA RECHERCHE AU SERVICE DE L’ECONOMIE ET DE (...)   |14 juin 2021|
Communiqué Baccalauréat 2021   |10 mai 2021|
Tantsoroka Covid19_Université Antsiranana   |10 décembre 2020|
MPIANATRA AFAKA BAKALOREA 2020 sy 2021 :   |20 septembre 2021|
Journées scientifiques de l’Ecole Supérieure Polytechnique (...)   |12 mars 2021|
Passation entre le DG de l’IST-Antananarivo entrant et le DG (...)   |3 décembre 2020|
COPRIES élargie 2021   |17 septembre 2021|
Fambolen-kazon’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny (...)   |1er mars 2021|
Incendie au campus Universitaire d’Antsiranana   |23 novembre 2020|
TETIKASA HIADIANA SY HANALEFAHANA NY VOKADRATSIN’NY RADAKABOKA (...)   |20 septembre 2021|
Fanadiovana ny toeram-ponenan’ny mpianatra   |23 avril 2021|
Fihaonan’ny Governemanta sy ny solombavam-bahoaka   |17 décembre 2020|
BAKALOREA 2021   |15 juillet 2021|
Fantatrao ve ?   |17 décembre 2020|
Université d’été 2è édition   |19 novembre 2020|
Fihaonan’ny CFM sy ny Mesupres   |12 mars 2021|
Engagement des parties prenantes sur la loi relative à l’autonomie (...)   |5 décembre 2020|
Résultats baccalauréat 2020 à MAHAJANGA   |11 novembre 2020|
Fanolorana fitaovana tao amin’ny CIDST   |26 août 2021|
Journée internationale de la femme 2021   |8 mars 2021|
Voin_kava_Mahatratra_Mesupres   |30 novembre 2020|