FIHAONANA :- MINISTRY NY FAMPIANARANA AMBONY sy ny FIKAROHANA (...)
12 octobre 2021
12 octobre 2021

FIHAONANA :- MINISTRY NY FAMPIANARANA AMBONY sy ny FIKAROHANA ARA-TSIANSA sy ny SENDIKAN’NY PAT (Oniversiten’Antananarivo)

Noraisin’ny tato amin’ny ministera omaly ireo biraon’ny syndicat PAT Antananarivo nanoritsoritana ny dingana efa vita ho famahana olana momba ny karaman’ny PAT sy ny “Indemninité de technicité”.
Nandritra io fotoana io no nanantitrateran’ny minisitra ny Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice fa tsy mitazam-potsiny akory ny ministera manoloana ny olana maro misy amin’ireo oniversite rehetra , izay marihana fa misy efa ampolo taonany maro. Tsy mbola nitsahatra nikaroka vahaolana ny ministera manoloana ireo olana maro ireo ary mitondra vahaolana hatrany. Tsapa arak’izany fa efa maro no voavaha saingy mbola betsaka koa anefa ireo olana mampitaraina ny rehetra.

Nampahafantarina ny dingana vita indrindra fa ny fifanantonana tamin’ireo ministera hafa sy ireo misahana ny ara-bola misy eto amintsika. Efa mizotra any amin’ny fahitana vahaolana ny dingana lalovana ankehitriny, efa naravona rahateo ny tsy fitoviam-pijery teo amin’ny Oniversiten’Antananarivo sy ny “Contrôle Financier” amin’ny fomba fikajiana ny karama izay nahatara ny fikarakarana.

Tsy nisalasala tetsy andaniny ireto mpandraharaha ireto naneho ny ahiahiny manoloana ny fitakiana izay nataony. Tao aorian’ny fihaonan’ny roa tonta tamim-pitoniana sy fifanajana dia samy niara-nanaiky fa hiara-mientana sy hifanome tanana ho fifampitsinjovana hatrany hatrany mba hisian’ny fitoniana. Manomboka eto dia afaka mikarakara ny dingana manaraka amin’ny fandefasana ny karama eny amin’ny oniversite ,ny ministera mpiahy azy satria efa narindra ny fijery teo amin’ny Oniversiten’Antananarivo sy ny contrôle financier ho fanajana hatrany ny lalana mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.


Voir aussi:
BAKALOREA 2021 : Ny "Convocation"  |21 juillet 2021|
Coopération MESupReS et l’Union Européenne  |9 février 2021|
FIKAONAN-DOHA IRAISAM-PIRENENA MOMBA NY ROHIVOAHARY SY NY (...)  |12 novembre 2021|
Salon de l’étudiant et de l’emploi 2021  |21 septembre 2021|
Famatsian-drano madio eny amin’ny cité Ankatso I  |29 avril 2021|
“Symposium international sur la biodiversité et la santé”.   |20 novembre 2021|
Rentrée Solennelle 2021-2022   |19 octobre 2021|
ANDRO IRAISAM-PIRENENA Ho AN’ NY "ALA HONKO"   |27 juillet 2021|
Oniversite Mahajanga   |25 octobre 2021|
Fampahatsiahivana mahakasika ny fanadinana Bakalorea (...)   |2 août 2021|
Programme R4D Telecoupling   |12 mars 2021|
Université d’Eté, 3ème édition à Mahajanga   |9 novembre 2021|
Fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny ministeran’ny Fampianarana (...)   |3 septembre 2021|
Ady amin’ny COVID-19   |27 avril 2021|
Commission de référence pour les Formations en Médecine (CRFM) et (...)   |15 novembre 2021|
E-journées nucléaires virtuelle   |8 octobre 2021|
SALON VIRTUEL DE LA RECHERCHE AU SERVICE DE L’ECONOMIE ET DE (...)   |14 juin 2021|
Fankalazana ny faha 60 taonan’ny Fakiolten’ny Siansa Antananarivo.   |12 novembre 2021|
MPIANATRA AFAKA BAKALOREA 2020 sy 2021 :   |20 septembre 2021|
Journées scientifiques de l’Ecole Supérieure Polytechnique (...)   |12 mars 2021|
RECHERCHE SCIENTIFIQUE   |5 novembre 2021|
COPRIES élargie 2021   |17 septembre 2021|
Fambolen-kazon’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny (...)   |1er mars 2021|
MESupReS-AKADEMIA MALAGASY   |15 novembre 2021|
TETIKASA HIADIANA SY HANALEFAHANA NY VOKADRATSIN’NY RADAKABOKA (...)   |20 septembre 2021|
Fanadiovana ny toeram-ponenan’ny mpianatra   |23 avril 2021|
ONIVERSITE MAHAJANGA : Seminera Pedagojika   |27 octobre 2021|
BAKALOREA 2021   |15 juillet 2021|
Fantatrao ve ?   |17 décembre 2020|
BOENY : NISOKATRA TAMIN’ NY FOMBA OFISIALY NY ASIEF   |2 novembre 2021|
Fihaonan’ny CFM sy ny Mesupres   |12 mars 2021|
Engagement des parties prenantes sur la loi relative à l’autonomie (...)   |5 décembre 2020|
Revue à mi-parcours du PSE   |4 novembre 2021|
Fanolorana fitaovana tao amin’ny CIDST   |26 août 2021|
Journée internationale de la femme 2021   |8 mars 2021|