ONIVERSITE MANARA-PENITRA
19 mars 2022
19 Mars 2022

ONIVERSITE MANARA-PENITRA ANALANJIROFO : 90 %n’ny asa no efa vita

Nitsidika ny Oniversite Analanjirofo ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA androany nandritra ny fandalovany tamin’iny faritra iny.Tetikasan’ny Filohan’ny Repoblika rahateo ny fananganana Oniversite manara-penitra toy ity naorina eto Fenerive-Est ity, izay sady ahitàna toeram-pampianarana “campus” no misy toeram-ponenan’ny mpianatra “dortoir” ihany koa.

Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA fa hojerena akaiky ny lalampiofanana hanabeazana ny mpianatra mba hifanaraka amin’ny filàn’ny fampandrosoana ny faritra.

Nohamafisiny fa isan’ny hahazo mpampianatra avy any amin’ny Oniversite lehibe any ivelany ny Oniversite Analanjirofo, mba hahafahana mampiakatra ny haavom-pahalalan’ny Mpianatra. Niara-dia taminy nandritra ity fitsidihana ity ny Minisitry ny Fampianarana Ambony syn y Fikarohana Ara-tsiansa, Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice.


Voir aussi:
ANDRO IRAISAM-PIRENENA HOAN’NY VEHIVAVY  |8 mars 2022|
Ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa. (...)  |1er février 2022|
Réunion d’échange  |5 avril 2022|
8 martsa tao Andraikiba : niavaka ny fankalazana  |8 mars 2022|
Baccalauréat 2022  |17 janvier 2022|
Académie malgache   |24 mars 2022|
« DIGITALISATION »   |1er mars 2022|
FIDINANANA IFOTONY HO FIJERENA AKAIKY SY FIAHIANA NY (...)   |31 janvier 2022|
FAMBOLEN-KAZO MESUPRES 2022   |25 mars 2022|
CoPRIES : Conférence des Présidents d’Institution d’Enseignement (...)   |18 février 2022|
FANAMARIHANA   |2 février 2022|
Trano fonenana manara-penitra hoan’ny mpianatry ny Oniversiten’i (...)   |30 avril 2022|
Fitokanana ny " Atelier Luban" Vontovorona   |18 février 2022|
Institut des Langues et de Civilisations (ILC) Oniversite (...)   |13 décembre 2021|
Fanazavana mahakasika ny tolo-dalàna momban’ny fizakan-tenan’ny (...)   |25 avril 2022|
Fidinana ifotony tany Ambato Boeny sy Farafangana.   |18 février 2022|
Voin-kava-mahatratra, tolo-tanana hoan’ireo tra-boina noho ny (...)   |24 janvier 2022|
Fanohanana voka-pikarohana azahoana ny mari-pahaizana (...)   |22 avril 2022|
BOURSES D’ETUDE DE LA REPUBLIQUE TURQUIE   |17 février 2022|
Un Centre pour la recherche de haut niveau à Madagascar.   |10 décembre 2021|
FIZAKAN-TENAN’IREO ONIVERSITE   |9 mai 2022|
BOURSES D’ETUDE ROYAUME UNI   |17 février 2022|
Fanakorontanana ny fampielezana tsaho eo anivon’ny "cités (...)   |2 février 2022|
FITOKANANA IREO FOTODRAFITRASAM-PIKAROHANA   |11 mai 2022|
Fiaraha-miasa miaraka amin’ny OMS   |14 février 2022|
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza Hetsika fanadiovana (...)   |21 janvier 2022|
Convention de partenariat   |12 mai 2022|
Fifanomezan-tanana "qualification"   |8 avril 2022|
SEKOLY AMBONY POLITEKNIKA VONTOVORONA, #MESUPRES-#MEH   |4 février 2022|
Hetsika ho fiarovana ny « Fiandrivoditatatra »   |12 mai 2022|
FANATOBIANA NIOMERIKA   |6 avril 2022|
Toeram-ponenan’ny mpianatra   |4 décembre 2021|
FILAZANA MAHAKASIKA NY VATSIM-PIANARANA   |3 avril 2022|
Signature de convention entre l’Université d’Antananarivo, (...)   |7 décembre 2021|
Revue à mi-parcours du PSE   |4 novembre 2021|