Fihaonana SECES
24 mai 2022
Mesupres Fiadanana

𝐅𝐢𝐡𝐚𝐨𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐡𝐚𝐤𝐚𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐳𝐚𝐤𝐚𝐧-𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐨𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐬𝐞𝐤𝐨𝐥𝐲 𝐚𝐦𝐛𝐨𝐧𝐲 𝐚𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐢𝐯𝐨𝐭𝐨𝐞𝐫𝐚𝐦-𝐩𝐢𝐤𝐚𝐫𝐨𝐡𝐚𝐧𝐚.

Ho fitadiavam-bahaolana manoloana ny tsy fitoviam-pijery momba ilay lalàna laharana 028-2021 mahakasika ny "autonomie des Universités, des Etablissements de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ", dia nisy ny fihaonana izay niarahan’ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa, Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice tamin’ireo birao nasionaly sy biraon’ny sampana avy ao amin’ny seces ny 24 may 2022.

Nivoitra tamin’izany ny hevitra ny amin’ny hamerenana indray ny dinika momba io lalàna io sy ny handrosoana azy ho tolo-dalàna vaovao indray eo anivon’ny parlemanta ary ny vahaolana hisian’ny fitoniana.
Tao aorian’izany dia nisy ny fifanakalozam-baovao mahakasika ny antotan-taratasy momba mpampianatra ary ireo teboka madinidinika amin’ireo oniversite tsirairay manerana ny Nosy.À


Voir aussi:
ONIVERSITE MANARA-PENITRA  |19 mars 2022|
ANDRO IRAISAM-PIRENENA HOAN’NY VEHIVAVY  |8 mars 2022|
MESUPRES - Forum de la Recherche 2023 - 6eme édition à (...)  |21 juin 2023|
Le MESupReS en « 6eme édition du Forum de la Recherche 2023 (...)  |17 mars 2023|
45 ème anniversaire CNARP  |24 mai 2022|
Visite de courtoisie de la Délégation Iranienne   |30 mai 2022|
Académie malgache   |24 mars 2022|
« DIGITALISATION »   |1er mars 2022|
Ma Thèse en 180 seconde 4ème édition   |9 juin 2022|
FAMBOLEN-KAZO MESUPRES 2022   |25 mars 2022|
CoPRIES : Conférence des Présidents d’Institution d’Enseignement (...)   |18 février 2022|
Trano fonenana manara-penitra hoan’ny mpianatry ny Oniversiten’i (...)   |30 avril 2022|
Fitokanana ny " Atelier Luban" Vontovorona   |18 février 2022|
Institut des Langues et de Civilisations (ILC) Oniversite (...)   |13 décembre 2021|
Fanazavana mahakasika ny tolo-dalàna momban’ny fizakan-tenan’ny (...)   |25 avril 2022|
Fidinana ifotony tany Ambato Boeny sy Farafangana.   |18 février 2022|
Voin-kava-mahatratra, tolo-tanana hoan’ireo tra-boina noho ny (...)   |24 janvier 2022|
Fanohanana voka-pikarohana azahoana ny mari-pahaizana (...)   |22 avril 2022|
BOURSES D’ETUDE DE LA REPUBLIQUE TURQUIE   |17 février 2022|
Un Centre pour la recherche de haut niveau à Madagascar.   |10 décembre 2021|
FIZAKAN-TENAN’IREO ONIVERSITE   |9 mai 2022|
BOURSES D’ETUDE ROYAUME UNI   |17 février 2022|
Fanakorontanana ny fampielezana tsaho eo anivon’ny "cités (...)   |2 février 2022|
FITOKANANA IREO FOTODRAFITRASAM-PIKAROHANA   |11 mai 2022|
Fiaraha-miasa miaraka amin’ny OMS   |14 février 2022|
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza Hetsika fanadiovana (...)   |21 janvier 2022|
Convention de partenariat   |12 mai 2022|
Fifanomezan-tanana "qualification"   |8 avril 2022|
SEKOLY AMBONY POLITEKNIKA VONTOVORONA, #MESUPRES-#MEH   |4 février 2022|
Hetsika ho fiarovana ny « Fiandrivoditatatra »   |12 mai 2022|
FANATOBIANA NIOMERIKA   |6 avril 2022|
Toeram-ponenan’ny mpianatra   |4 décembre 2021|
Lanonam-pankalazana ny faha-120 taonan’ny Akademia Malagasy   |20 mai 2022|
FILAZANA MAHAKASIKA NY VATSIM-PIANARANA   |3 avril 2022|
Signature de convention entre l’Université d’Antananarivo, (...)   |7 décembre 2021|