Fanisana mponina teny amin’ny boriborin-tany fahadimy
14 août 2020
MESRS Fiadanana

Vita soamantsara ny 12 Aogositra 2020 ny fanisana ny mponina sy fanatsarana ny lisitra sosialimbahoaka - Antananarivo Boriboritany faha-5 izay niandraiketan’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa.
Ny ministera izay tarihan’ny Minisitra Pr Assoumacou Elia Béatrice dia maneho fankasitrahana feno ny olona rehetra eny ifotony, ny ekipan’ny fokontany sy ny mponina rehetra izay nandray sy nanamora ny fanatanterahana ny fanisana.
Fokontany dimy , Andraisoro, Ampanotokana, Ambatomaro Tsarahonenana, Ambohidahy ary secteur 42 no mandrafitra ny boriboritany faha 5. 19 000 mahery ny tokatrano nosahanina tamin’izany.


Voir aussi:
Fanolorana fanampiana ho an’ny CCO Boeny  |5 août 2020|
Cité Ambolokandrina no nanombohana ny fizarana VATSY TSINJO  |26 mai 2020|
Célébration des festivités des soixante années d’Indépendance de (...)  |17 juin 2020|
CEREMONIE DE REMISE DES DONS AUX ETUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE (...)  |21 avril 2020|
CORONAVIRUS #2019-nCov - Ny tsara ho fantatra  |10 février 2020|
Ambasadaoron’i Japon nitsidika ara-pomba fanajana   |31 août 2020|
Fitaovana avy amin’ny fitondram-panjakana - CHU Mahavoky (...)   |5 août 2020|
DENGUE any Mahajanga - Nandefa iraka manokana ny Filoham-pirenena   |5 mai 2020|
May ny fonenan’ny mpianatra eny Maninday, Oniversite Toliara   |14 septembre 2020|
Famendrahana ranom-panafody teny Vontovorona - ESPA   |12 juin 2020|
Hetsika tao amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa noho ny (...)   |21 avril 2020|
MPIANDRAIKI-DRAHARAHAN’NY REPOBLIKA SILAMO NITSIDIKA ARA-POMBA (...)   |21 septembre 2020|
Tsy maintsy hotanterahana ny fanadinana bakalorea hoy ny (...)   |21 avril 2020|
Direct-Aid au chevet des étudiants malagasy   |17 mars 2020|
Fanampiana ho an’ireo mpianatra may trano tany Toliara   |21 septembre 2020|
Fizarana rano Covid Organics "CVO" sy AROVAVA teny Andraisoro, (...)   |23 avril 2020|
Ambohipo sy Vontovorona - Tsena mora ho an’ny mpianatra   |2 avril 2020|
COPRIES effectuée par visioconférence   |10 septembre 2020|
« Visio COPRIES » niarahan’ny Minisitra tamin’ireo filohan’ny (...)   |5 mai 2020|
Vary 15 taonina sy menaka 150 boritra no hozaraina maimaimpoana   |30 mars 2020|
Fanomanana laza adina bakalorea 2020 – Efa manomboka ankehitriny   |23 septembre 2020|
#Hevokina sy #Vaseline_Nialoulée, fanafody novokarin’ny (...)   |2 avril 2020|
Le MESRS en promotion des énergies renouvelables   |28 février 2020|
Fahamaizan’ny Bloc Amical II teny Ankatso   |21 septembre 2020|
Visio-conférence internationale sur le CORONAVIRUS COVID-19   |2 avril 2020|
Elia Béatrice ASSOUMACOU prend du service   |31 janvier 2020|
Vers un raffermissement de la coopération avec l’Inde   |23 septembre 2020|
Fikambanan’ny vehivavy sy siansa eto Madagasikara sy ny (...)   |26 mai 2020|
L’Université d’Antananarivo, le ministère de l’Enseignement Supérieur (...)   |8 avril 2020|
Soutenance de HDR   |25 septembre 2020|
VELOMA FARANY AN’I PROFESORA EMERITE RAKOTOMARIA ETIENNE, MATY (...)   |21 avril 2020|
Nodimandry ny Pr Rakotomaria Etienne, Professeur émérite   |15 avril 2020|
Soutiens aux étudiants de l’Université de Toamasina   |21 avril 2020|
Journée mondiale de la femme 2020 - Célébration à Toliara   |8 mars 2020|
Fambolen-kazo lehibe teny FIRARAZANA niarahana tamin’ny (...)   |22 janvier 2020|