CORONAVIRUS #2019-nCov - Ny tsara ho fantatra
10 février 2020
Ny desambra 2019 no niatombohany

FISEHONY :

- Manavy
- Marary an-doha
- Reraka
- Mangovitra
- Tsemboka
- Mangorangorana
- Tsy avy miaina

FOTOAM-PITOMBOANY :

- 2 ka hatramin’ny 14 andro eo
- Mazàna herinandro eo ho eo

FOMBA FAMINDRANY :

- Amin’ny rivotra
- Zavatra mivoaka amin’ny tena : Rora, rehoka, amany, tay hatsembohana . . .

TOROLALANA :

- Manasa tànana matetika
- Mampiasa mosoara fanary
- Mikohoka amin’ny kiho
- Tsy mifandray amin’ny efa tratrany
- Tsy avela maina ny tenda (misotro rano matetika)
- Mampiasa "Masque" na "cache bouche" rehefa ilaina (fivondronan’olona maro, sns. . .)
- Manantona mpitsabo vao misy mampiahiahy

Version malagasy et français à télécharger ici !!


Voir aussi:
Une rentrée uniformisée en marsLa première...  |21 janvier 2020|
FANAZAVANA MAROLAFY : ara-bola, rafitra LMD, fihokoana  |17 décembre 2019|
Atelier et formation pour les Universités et les IST  |11 décembre 2019|
Mitohy ny fanentanana amin’ny fiadiana amin’ny aretina (...)  |27 mars 2020|
Un misée au Parc de Tsimbazaza  |14 janvier 2020|
Verdict du tribunal ce 17 décembre 2019  |17 décembre 2019|
Tsena mora eny #ANKATSO_1   |25 mars 2020|
Série de visites auprès du ministre Elia Béatrice Assoumacou   |20 février 2020|
Fanamboarana ny CAMPUS UNIVERSITAIRE tao Soavinandriana (...)   |31 décembre 2019|
Sensibilisation - Prévention du Coronavirus   |20 mars 2020|
La ministre Pr Béatrice Assoumacou reçoit l’Ambassadeur de la (...)   |6 mars 2020|
La passation de service entre les deux SG   |24 février 2020|
Baccalauréat 2020, le 17 août   |27 février 2020|
Fandrindrana sy fandaminana ankapobeny eto amin’ny MESupReS sy ny (...)   |18 décembre 2019|
Cours régional sur l’application de modèles pour la prédiction des (...)   |22 octobre 2019|
Journée de la Géologie - Union des Futures Ingénieurs Géologue (...)   |18 mars 2020|
Fiarahana namboly hazo teny amin’ny EPP Ambohidrapeto   |27 février 2020|
Université de Toliara : collectif des professeurs   |29 novembre 2019|
Asa fanadiovana ny faritra manodidina ny minisitera   |27 février 2020|
Visite de la région d’Analanjirofo Fenoarivo Atsinanana.   |16 décembre 2019|
Université de Morondava - IESM   |27 septembre 2019|
Le MESRS en promotion des énergies renouvelables   |28 février 2020|
Conférence des Directeurs des Instituts et des Centres de (...)   |24 janvier 2020|
Sortie de la deuxième promotion de l’IESSI   |16 décembre 2019|
Elia Béatrice ASSOUMACOU prend du service   |31 janvier 2020|
Le ministre Blanche Nirina Richard reçoit les meilleurs (...)   |16 décembre 2019|
CNTEMad : les examens se sont bien déroulés   |18 novembre 2019|
Famindram-pitantanana teo amin’ny Tale Jeneralin’ny Fampianarana (...)   |9 mars 2020|
Célébration de la Journée internationale de la science   |12 décembre 2019|
Le MESUPRES tient au dialogue   |13 septembre 2019|
Nitsidika ny Oniversiten’ny Toliara ny Minisitra Pr Elia Béatrice (...)   |6 mars 2020|
SECES et MESUPRES - Le ministère toujours ouvert au dialogue   |22 novembre 2019|
La ministre reçoit une délégation de l’IRD   |16 octobre 2019|
Journée mondiale de la femme 2020 - Célébration à Toliara   |8 mars 2020|
Fambolen-kazo lehibe teny FIRARAZANA niarahana tamin’ny (...)   |22 janvier 2020|
INSTN : Journées nucléaires 2019   |25 novembre 2019|