ONIVERSITE MAHAJANGA : Seminera Pedagojika
27 octobre 2021
25-26 octobre 2021

ONIVERSITE MAHAJANGA : Seminera Pedagojika 25 sy 26 octobra 2021.

Fanaovana jery todika sy tombana ny zava-bita amin’ny sehatry ny fampianarana sy ny fikarohana ary fandrindrana ny taom-pianarana ny seminera pedagojika. Matetika dia ny famaranana na ny fiandohan’ny taom-pianarana no anaovana azy mba hahafahana mitondra fanavaozana sy fanatsarana ny taom-pianarana vaovao.

Araka ny fandaharan’asa dia nisy ny laha dinika izay notanterahana nandritra ireo roa andro ireo, izay namoahana ireo zavatra tsy nety tokony ho harenina, ary hitondrana ihany koa ny fanatsarana sy fanavaozana .

Nanatrika ity seminera pedagojika natao tany Mahajanga ity ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny Pr Assoumacou Elia Béatrice ka tamin’ izany no nanamafisany fa isan’ny efa nahazo ny fankatovana hisokatra ny « Equipes d’Accueil Doctorales » ao amin’ny « Institut des Langues et Civilisation » ho an’ny taranja « sciences humaines et sciences sociales » ao amin’ny Oniversite Mahajanga hahafahan’ireo maniry handalina bebe kokoa amin’io taranja io manohy ny fikarohana.

MahajangaMahajanga
Revenir    AccueilAccueil du site