BAKALOREA 2021 : Ny "Convocation"
21 juillet 2021
21 jolay 2021

BAKALOREA 2021 : Ny "Convocation"

-Ny tsara ho fantatry ny mpiadina mahakasika ny taratasy fiantsoana na ny « convocation ».
-Nitondra fanazavana momba ny taratasy fiantsoana ho amin’ny fanadinana bakalorea 2021
ny talen’ny fanadinam-panajakana eto Antananarivo (Directeur des Examens Nationaux de l’Université
d’Antananarivo-DEN),RAZAFINDRALEVA Herisolo, androany 21 jolay 2021 teto amin’ny foiben’ny
ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa.

-Nambarany fa misoratra amin’ny anaran’ny mpiadina tsirairay ny taratasy fiantsoana. Efa
nalefa avokoa izany ho an’ireo izay nangataka ny fandefasana azy amin’ny alalan’ny paositra. Hoan’ireo
izay nisafidy ny haka izany eny anivon’ny DOB (Direction de l’Office du Baccalauréat) kosa dia entanina
mba haka izany haingana,toy izany koa ho an’ireo mpiadina tsy miankina amin’ny sekoly.
-Entanina ny sekoly mba hizara avy hatrany ireo taratasy fiantsoana ireo raha vantany vao
maharay izany, fa tsy hihazona izany noho ny antony hafa. Tokony hahazo ny taratasy fiantsoana
avokoa ireo rehetra izay nisoratra anarana.
-Hoan’ny mpianatra : Hamarino ny mombamomba anao rehetra rehefa maharay ny taratasy
fiantsoana (ny anarana sy ny daty nahaterahana mifanaraka amin’ny kopia, ary indrindra ny toerana
hanaovana ny fanadinana).Ilaina mandritra ny fanadinana ny taratasy fiantsoana ary ampiarahana
amin’ny taratasy fiantsoana tamin’ny adina ara-panatanjahan-tena sy ny karam-panondrom-pirenena na
karatry ny maha-mpianatra,kopian’ny soram-piankohonana raha toa ka mbola latsaky ny 18 taona ny
mpiadina.

- Ho an’ireo izay mbola tsy naharay ny taratasy fiantsoana na manana olana mahakasika izany,
dia iangaviana hanantona ny DEN (Directeur des Examens Nationaux) hoan’Antananarivo na ny DOB
(Direction de l’Office du Baccalauréat) hoan’ny any amin’ny faritany. Misokatra hatramin’ny 8 aogositra
2021 amin’ny 6ora hariva ny birao hoy ny tomponandraikitra.
#BACCALAUREAT_2021
#Mesupres_communique

MESupReS FiadananaMESupReS Fiadanana
Revenir    AccueilAccueil du site