Asa fanadiovana ny faritra manodidina ny minisitera
27 février 2020
21 febroary 2020

Natao ny 21 febroary 2020 lasa teo ny fanadiovana ny faritra manodidina ny minisitera eo Fiadanana, nandraisan’ny mpiasa rehetra teto amin’ny foibe anjara niaraka tamin-dRamatoa Minisitra Elia Béatrice ASSOUMACOU. Teto ihany koa no nampahafantarina ny mpiara-miasa ny Sekretera Jeneraly vaovao izay voatendry, dia Andriamatoa Gil Dany RANDRIAMASITIANA, Profesora avy amin’ny anjery manontolo, ary efa nisahana andraikitra maro sady feno traikefa.


Voir aussi:
Visite de la région d’Analanjirofo Fenoarivo Atsinanana.  |16 décembre 2019|
Université de Morondava - IESM  |27 septembre 2019|
CORONAVIRUS #2019-nCov - Ny tsara ho fantatra  |10 février 2020|
Une rentrée uniformisée en marsLa première...  |21 janvier 2020|
FANAZAVANA MAROLAFY : ara-bola, rafitra LMD, fihokoana  |17 décembre 2019|
Mitohy ny fanentanana amin’ny fiadiana amin’ny aretina (...)   |27 mars 2020|
Un misée au Parc de Tsimbazaza   |14 janvier 2020|
Verdict du tribunal ce 17 décembre 2019   |17 décembre 2019|
Tsena mora eny #ANKATSO_1  |25 mars 2020|
Série de visites auprès du ministre Elia Béatrice Assoumacou  |20 février 2020|
Fanamboarana ny CAMPUS UNIVERSITAIRE tao Soavinandriana (...)  |31 décembre 2019|
Sensibilisation - Prévention du Coronavirus  |20 mars 2020|
La ministre Pr Béatrice Assoumacou reçoit l’Ambassadeur de la (...)  |6 mars 2020|
La passation de service entre les deux SG  |24 février 2020|
Baccalauréat 2020, le 17 août  |27 février 2020|
Fandrindrana sy fandaminana ankapobeny eto amin’ny MESupReS sy ny (...)  |18 décembre 2019|
Cours régional sur l’application de modèles pour la prédiction des (...)  |22 octobre 2019|
Journée de la Géologie - Union des Futures Ingénieurs Géologue (...)  |18 mars 2020|
Fiarahana namboly hazo teny amin’ny EPP Ambohidrapeto  |27 février 2020|
Université de Toliara : collectif des professeurs  |29 novembre 2019|
Le MESRS en promotion des énergies renouvelables   |28 février 2020|
Conférence des Directeurs des Instituts et des Centres de (...)   |24 janvier 2020|
Sortie de la deuxième promotion de l’IESSI   |16 décembre 2019|
Elia Béatrice ASSOUMACOU prend du service   |31 janvier 2020|
Le ministre Blanche Nirina Richard reçoit les meilleurs (...)   |16 décembre 2019|
CNTEMad : les examens se sont bien déroulés   |18 novembre 2019|
Famindram-pitantanana teo amin’ny Tale Jeneralin’ny Fampianarana (...)   |9 mars 2020|
Célébration de la Journée internationale de la science   |12 décembre 2019|
Le MESUPRES tient au dialogue   |13 septembre 2019|
Nitsidika ny Oniversiten’ny Toliara ny Minisitra Pr Elia Béatrice (...)   |6 mars 2020|
SECES et MESUPRES - Le ministère toujours ouvert au dialogue   |22 novembre 2019|
La ministre reçoit une délégation de l’IRD   |16 octobre 2019|
Journée mondiale de la femme 2020 - Célébration à Toliara   |8 mars 2020|
Fambolen-kazo lehibe teny FIRARAZANA niarahana tamin’ny (...)   |22 janvier 2020|
INSTN : Journées nucléaires 2019   |25 novembre 2019|