« Visio COPRIES » niarahan’ny Minisitra tamin’ireo filohan’ny (...)
5 mai 2020
04 may 2020

Notanterahana omaly 4 may 2020 ny « visio COPRIES » niarahan’ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika tamin’ireo filohan’ny oniversite sy tale jeneralin’ny IST. Fivoriana nandinihana ny toe-java-misy sy ny fiainan’ny oniversite rehetra ao anatin’izao fiatrehana ny fihibohana izao. Mikaon-doha ireo tompon’andraikitra rehetra eto anivon’ny Mesupres amin’ny fiomanana sy fanomanana ny fiverenan’ny asa aman-draharaha rehetra amin’ny laoniny. Tapaka fa amin’ny alalan’ny fampianarana ampitain-davitra sy fizarana « polycopie » ho an’ny mpianatra no hamitana ny fampianarana mbola tsy vita tamin’ny taom-pianarana 2018-2019. Tsy mbola misy araka izany ny fampianarana anaty efitrano fianarana. Novinavinaina ary nofaritana ho amin’ny faha 8 ny volana jolay hoavy izao kosa ny fidirana ho an’ny taom-pianarana vaovao ary ao anatin’ny fanajana ny fepetra fisorohana ny tsy hiparitahan’ny aretina coronavirus hatrany no hanatanterahana izany. Raha sanatria ka misy ny fiovana na faharatsian’ny toe-draharaha dia miverina mivory sy mandray fanapahan-kevitra indray ny tompon’andraikitra rehetra voakasika eto anivon’ny ministera. Mahakasika ny « soutenance » dia hijanona tsy hoatrehan’ny besinimaro ihany no hanatanterahana izany. Ao aorian’ny fandiovana sy fandrarahana fanafody ireo oniversite rehetra kosa dia azo heverina ny hanatanterahana ny soutenance de mémoire fa kosa tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra izay mifandray amin’ny fanambarana nataon’ny filoham-pirenena, tsy mihoatra ny 50 ny olona manatrika ary manaja ny elanelana 1 metatra sy ireo fepetra maro hafa.


Voir aussi:
Vary 15 taonina sy menaka 150 boritra no hozaraina maimaimpoana  |30 mars 2020|
Asa fanadiovana ny faritra manodidina ny minisitera  |27 février 2020|
Célébration des festivités des soixante années d’Indépendance de (...)  |17 juin 2020|
CEREMONIE DE REMISE DES DONS AUX ETUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE (...)  |21 avril 2020|
CORONAVIRUS #2019-nCov - Ny tsara ho fantatra  |10 février 2020|
Cité Ambolokandrina no nanombohana ny fizarana VATSY TSINJO   |26 mai 2020|
MESUPRES manohy ny fizarana aro-vava araka izay fitsinjarana (...)   |5 mai 2020|
Mitohy ny fanentanana amin’ny fiadiana amin’ny aretina (...)   |27 mars 2020|
DENGUE any Mahajanga - Nandefa iraka manokana ny Filoham-pirenena  |5 mai 2020|
Fizarana arovava sy vatsy ho an’ny mpianatra teny amin’ny (...)  |21 avril 2020|
Tsena mora eny #ANKATSO_1  |25 mars 2020|
Famendrahana ranom-panafody teny Vontovorona - ESPA  |12 juin 2020|
Hetsika tao amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa noho ny (...)  |21 avril 2020|
Sensibilisation - Prévention du Coronavirus  |20 mars 2020|
Tsy maintsy hotanterahana ny fanadinana bakalorea hoy ny (...)  |21 avril 2020|
Direct-Aid au chevet des étudiants malagasy  |17 mars 2020|
Baccalauréat 2020, le 17 août  |27 février 2020|
Fizarana rano Covid Organics "CVO" sy AROVAVA teny Andraisoro, (...)  |23 avril 2020|
Ambohipo sy Vontovorona - Tsena mora ho an’ny mpianatra  |2 avril 2020|
Journée de la Géologie - Union des Futures Ingénieurs Géologue (...)  |18 mars 2020|
#Hevokina sy #Vaseline_Nialoulée, fanafody novokarin’ny (...)   |2 avril 2020|
Le MESRS en promotion des énergies renouvelables   |28 février 2020|
Conférence des Directeurs des Instituts et des Centres de (...)   |24 janvier 2020|
Visio-conférence internationale sur le CORONAVIRUS COVID-19   |2 avril 2020|
Elia Béatrice ASSOUMACOU prend du service   |31 janvier 2020|
Le ministre Blanche Nirina Richard reçoit les meilleurs (...)   |16 décembre 2019|
Fikambanan’ny vehivavy sy siansa eto Madagasikara sy ny (...)   |26 mai 2020|
L’Université d’Antananarivo, le ministère de l’Enseignement Supérieur (...)   |8 avril 2020|
Famindram-pitantanana teo amin’ny Tale Jeneralin’ny Fampianarana (...)   |9 mars 2020|
VELOMA FARANY AN’I PROFESORA EMERITE RAKOTOMARIA ETIENNE, MATY (...)   |21 avril 2020|
Nodimandry ny Pr Rakotomaria Etienne, Professeur émérite   |15 avril 2020|
Nitsidika ny Oniversiten’ny Toliara ny Minisitra Pr Elia Béatrice (...)   |6 mars 2020|
Soutiens aux étudiants de l’Université de Toamasina   |21 avril 2020|
Journée mondiale de la femme 2020 - Célébration à Toliara   |8 mars 2020|
Fambolen-kazo lehibe teny FIRARAZANA niarahana tamin’ny (...)   |22 janvier 2020|