Fampahatsiahivana mahakasika ny fanadinana Bakalorea (...)
2 août 2021
02 aogositra 2021

Herinandro katroka sisa dia ho avy ny fotoana hanatanterahana ny fanadinana bakalorea 2021. Ny tsara hofantatra nampitain’ny Tale Jeneralin’ny Fampianarana Ambony, ny Profesora RAJAONARISON Jean François :
Ho tanterahina ny 9 hatramin’ny faha 13 ny volana aogositra 2021 ny fanadinana bakalorea ankapobeny
sy ny bakalorea teknika fihodinana voalohany. Ny 16 ka hatramin’ny faha 19 ny volana aogositra kosa no hanatanterahana ny fihodinana faharoa ho an’ny bakalorea teknika.

Ho tonga tsy ho ela any amin’ny foibem-panadinana rehetra ny laza adina. Marihana fa voahaja avokoa ny fepetra rehetra fiarovana ny laza adina izay iaraha-miasa amin’ny mpitandro filaminana. Entanina ny mpiadina rehetra mba hanomana dieny izao sy tsy hanadino ny taratasy rehetra ilaina amin’ny fanadinana, toy ny taratasy fiantsoana na ny convocation, ny karapanondro na ny karatra maha mpianatra ho an’ireo izay mbola tsy manana karapanondro.
Mahakasika ny série vaovao :
Marihana etoana fa amin’ity taona ity dia misy ny série vaovao S sy L ary ny OSE. Mitovy ny taranja hanadinana fa ny laza adina sy ny lanjan’isa ary ny faharetany ihany no samy hafa.Ho an’ny bakalorea teknika moa dia tsy misy fiovana.
Tsara ho marihana ihany koa fa ny mpiadina tsirairay dia any amin’ny toerana izay vosoratra ao anaty taratasy fiantsoana ihany no manao ny fanadinana.
Mikasika ny fanapariahana ny laza adina tsy izy, na any amin’ny fanomanana any amin’ireo toerana samihafa,
na any amin’ny tambazotran-tserasera, dia tsara ny mampahafantatra fa misy ny fepetra henjana hamaizana izay rehetra minia manao izany.
Misarika ny sain’ny mpiadina rehetra mba hifantoka amin’ny famerenana sy ny fanomanana ny fanadinana mba ahazoana vokatra tsara.


Voir aussi:
Programme R4D Telecoupling  |12 mars 2021|
Colloque International - Antsiranana du 26 et 27 novembre (...)  |3 décembre 2020|
Salon de l’étudiant et de l’emploi 2021  |21 septembre 2021|
Famatsian-drano madio eny amin’ny cité Ankatso I  |29 avril 2021|
La sixième édition des "Doctoriales" à Antsiranana  |10 décembre 2020|
BAKALOREA 2021 : Ny "Convocation"   |21 juillet 2021|
Coopération MESupReS et l’Union Européenne   |9 février 2021|
Remise des vivres pour les sinistrés   |23 novembre 2020|
ANDRO IRAISAM-PIRENENA Ho AN’ NY "ALA HONKO"  |27 juillet 2021|
Campus universitaires régionaux  |9 février 2021|
Logements Universitaires - Université de proximité  |30 novembre 2020|
Fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny ministeran’ny Fampianarana (...)  |3 septembre 2021|
Ady amin’ny COVID-19  |27 avril 2021|
Journées des Recherches des Instituts Supérieurs de Technologie (...)  |7 décembre 2020|
SALON VIRTUEL DE LA RECHERCHE AU SERVICE DE L’ECONOMIE ET DE (...)  |14 juin 2021|
Communiqué Baccalauréat 2021  |10 mai 2021|
Tantsoroka Covid19_Université Antsiranana  |10 décembre 2020|
MPIANATRA AFAKA BAKALOREA 2020 sy 2021 :  |20 septembre 2021|
Journées scientifiques de l’Ecole Supérieure Polytechnique (...)  |12 mars 2021|
Passation entre le DG de l’IST-Antananarivo entrant et le DG (...)  |3 décembre 2020|
COPRIES élargie 2021   |17 septembre 2021|
Fambolen-kazon’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny (...)   |1er mars 2021|
Incendie au campus Universitaire d’Antsiranana   |23 novembre 2020|
TETIKASA HIADIANA SY HANALEFAHANA NY VOKADRATSIN’NY RADAKABOKA (...)   |20 septembre 2021|
Fanadiovana ny toeram-ponenan’ny mpianatra   |23 avril 2021|
Fihaonan’ny Governemanta sy ny solombavam-bahoaka   |17 décembre 2020|
BAKALOREA 2021   |15 juillet 2021|
Fantatrao ve ?   |17 décembre 2020|
Université d’été 2è édition   |19 novembre 2020|
Fihaonan’ny CFM sy ny Mesupres   |12 mars 2021|
Engagement des parties prenantes sur la loi relative à l’autonomie (...)   |5 décembre 2020|
Résultats baccalauréat 2020 à MAHAJANGA   |11 novembre 2020|
Fanolorana fitaovana tao amin’ny CIDST   |26 août 2021|
Journée internationale de la femme 2021   |8 mars 2021|
Voin_kava_Mahatratra_Mesupres   |30 novembre 2020|