Oniversite Mahajanga
25 octobre 2021
26 octobre 2021

Oniversite Mahajanga

Any an-toerana ny minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa.
-Feno dia feno ny fandaharam-potoanan’ny Minisitra ny Profesora ASSOUMACOU Elia Béatrice amin’izao fitsidihany ny Oniversite Mahajanga izao :
-Eo ny fiaraha-midinika amin’ireo tomponandraiki-pitantanana eo anivon’ny Oniversiten’I Mahajanga ho fiaraha-mametraka ny lamina amin’ny fanatanterahana ny asa, ankoatran’ny fihaonana amin’ny mpandraharaha sy ny mpianatra any an-toerana.

Isan’ny nanamarika ny andro androany ny fanoloran’ny Minisitra fitaovana ho an’ity oniversite ity, toy ny “imprimantes numériques ”, “vidéos projecteurs”,”rame papier” ary “tensiomètre”.


Voir aussi:
Fampahatsiahivana mahakasika ny fanadinana Bakalorea (...)  |2 août 2021|
Programme R4D Telecoupling  |12 mars 2021|
FIKAONAN-DOHA IRAISAM-PIRENENA MOMBA NY ROHIVOAHARY SY NY (...)  |12 novembre 2021|
Salon de l’étudiant et de l’emploi 2021  |21 septembre 2021|
Famatsian-drano madio eny amin’ny cité Ankatso I  |29 avril 2021|
FIHAONANA :- MINISTRY NY FAMPIANARANA AMBONY sy ny FIKAROHANA (...)   |12 octobre 2021|
BAKALOREA 2021 : Ny "Convocation"   |21 juillet 2021|
Coopération MESupReS et l’Union Européenne   |9 février 2021|
“Symposium international sur la biodiversité et la santé”.  |20 novembre 2021|
Rentrée Solennelle 2021-2022  |19 octobre 2021|
ANDRO IRAISAM-PIRENENA Ho AN’ NY "ALA HONKO"  |27 juillet 2021|
Université d’Eté, 3ème édition à Mahajanga  |9 novembre 2021|
Fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny ministeran’ny Fampianarana (...)  |3 septembre 2021|
Ady amin’ny COVID-19  |27 avril 2021|
Commission de référence pour les Formations en Médecine (CRFM) et (...)  |15 novembre 2021|
E-journées nucléaires virtuelle  |8 octobre 2021|
SALON VIRTUEL DE LA RECHERCHE AU SERVICE DE L’ECONOMIE ET DE (...)  |14 juin 2021|
Fankalazana ny faha 60 taonan’ny Fakiolten’ny Siansa Antananarivo.  |12 novembre 2021|
MPIANATRA AFAKA BAKALOREA 2020 sy 2021 :  |20 septembre 2021|
Journées scientifiques de l’Ecole Supérieure Polytechnique (...)  |12 mars 2021|
RECHERCHE SCIENTIFIQUE   |5 novembre 2021|
COPRIES élargie 2021   |17 septembre 2021|
Fambolen-kazon’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny (...)   |1er mars 2021|
MESupReS-AKADEMIA MALAGASY   |15 novembre 2021|
TETIKASA HIADIANA SY HANALEFAHANA NY VOKADRATSIN’NY RADAKABOKA (...)   |20 septembre 2021|
Fanadiovana ny toeram-ponenan’ny mpianatra   |23 avril 2021|
ONIVERSITE MAHAJANGA : Seminera Pedagojika   |27 octobre 2021|
BAKALOREA 2021   |15 juillet 2021|
Fantatrao ve ?   |17 décembre 2020|
BOENY : NISOKATRA TAMIN’ NY FOMBA OFISIALY NY ASIEF   |2 novembre 2021|
Fihaonan’ny CFM sy ny Mesupres   |12 mars 2021|
Engagement des parties prenantes sur la loi relative à l’autonomie (...)   |5 décembre 2020|
Revue à mi-parcours du PSE   |4 novembre 2021|
Fanolorana fitaovana tao amin’ny CIDST   |26 août 2021|
Journée internationale de la femme 2021   |8 mars 2021|