Tombanezaka 2019 MESupReS sy fitokanana fotodrafitrasa
26 décembre 2019
23 desambra 2019

Alatsinainy miavaka nitokanana fotodrafitrasa sy nanaovana tombana ny asa vita ary nankalazana ny noelim-pihavanana teto amin’ny #MESupReS.

Notokanana androany 23 desambra ny Toeram-pitsaboana sy fikarakarana fahasalamana eto anivon’ny MESupReS. Natsangana ny fotodrafitrasa mba ahafahan’ny rehetra miara-miasa, miara-mandroso, satria ao anatin’ny vatana tomady no misy ny saina matsilo ahafahana manatanteraka ny asa sy mikatsaka hatrany ny hanatrarana ny tanjon’ny ministera dia ny haitsara.
Isaorana manokana ny masoivohon’ny Chine nanolotra ireo fitaovana rehetra ao anatin’ity toeram-pitsaboana ity.

Androany ihany koa no nanaovana jeritodika ny lasa hiatrehana ny hoavy.
Maro ny asa vita, tao anatin’izany ny fijerena ifotony ny teny anivon’ireo oniversite manerana ny nosy, ny famaliana ireo fitakiana maro manodidina ny mpampianatra sy ny mpianatra, ny fandoavana zato isan-jato ny karaman’ireo mpandraharaha sy ny vatsim-pianaran’ny mpianatra izay efa vita tanteraka ankehitriny ary sambany izany. Teo ihany koa ny fampiataovana ireo ivon-toeram-pikarohana vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny AIEA izay mitentina Euro 600 000. Ankoatra izay dia efa eo an-dalam-panombohana avokoa ny fanorenana ireo Campus manakaiky vahoaka 4.

Niara nankalaza ny noely ny mpiara-miasa rehetra, notolorana mari-pankasitrahana ireo mendrika tamin’ny lalao ara-panatanjahan-tena tany Atsiranana ary nahazo ny anjara-kilalaony ireo ankizy.


Voir aussi:
Amélioration du monde de l’éducation - Nouvel Campus  |14 novembre 2019|
Les insectes s’invitent à la gastronomie nationale  |14 octobre 2019|
Une rentrée uniformisée en marsLa première...  |21 janvier 2020|
FANAZAVANA MAROLAFY : ara-bola, rafitra LMD, fihokoana  |17 décembre 2019|
Atelier et formation pour les Universités et les IST  |11 décembre 2019|
Un misée au Parc de Tsimbazaza   |14 janvier 2020|
Verdict du tribunal ce 17 décembre 2019   |17 décembre 2019|
4è édition du FORUM DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE   |8 novembre 2019|
Fanamboarana ny CAMPUS UNIVERSITAIRE tao Soavinandriana (...)  |31 décembre 2019|
La vice-Premier ministre chinoise au Parc de Tsimbazaza  |8 novembre 2019|
Un nouveau campus et un centre photovoltaïque pour l’Université (...)  |24 octobre 2019|
Fandrindrana sy fandaminana ankapobeny eto amin’ny MESupReS sy ny (...)  |18 décembre 2019|
Cours régional sur l’application de modèles pour la prédiction des (...)  |22 octobre 2019|
Première année de la Radio ROFIA Fianarantsoa  |5 septembre 2019|
Université de Toliara : collectif des professeurs  |29 novembre 2019|
Foire Renala 5ème édition, Morondava  |27 septembre 2019|
Forum sur le thème « Connecter les non-connectés »  |19 septembre 2019|
Visite de la région d’Analanjirofo Fenoarivo Atsinanana.  |16 décembre 2019|
Université de Morondava - IESM  |27 septembre 2019|
2ème Copries élargie à Tsimbazaza  |5 septembre 2019|
Sortie de la deuxième promotion de l’IESSI   |16 décembre 2019|
Vers une structuration renforcée des Ecoles Doctorales   |21 novembre 2019|
1ère édition du Salon de l’étudiant et de l’emploi   |14 novembre 2019|
Le ministre Blanche Nirina Richard reçoit les meilleurs (...)   |16 décembre 2019|
CNTEMad : les examens se sont bien déroulés   |18 novembre 2019|
Vers la numérisation du centre de documentation du Parc (...)   |14 octobre 2019|
Célébration de la Journée internationale de la science   |12 décembre 2019|
Le MESUPRES tient au dialogue   |13 septembre 2019|
Les coopérations étrangères se raffermissent   |14 août 2019|
SECES et MESUPRES - Le ministère toujours ouvert au dialogue   |22 novembre 2019|
La ministre reçoit une délégation de l’IRD   |16 octobre 2019|
Passation de service à l’IST Ambositra   |3 septembre 2019|
Fambolen-kazo lehibe teny FIRARAZANA niarahana tamin’ny (...)   |22 janvier 2020|
INSTN : Journées nucléaires 2019   |25 novembre 2019|
Journée de lancement du plan d’action décennal du projet VOARY et (...)   |22 novembre 2019|