“Symposium international sur la biodiversité et la santé”.
20 novembre 2021
19-20 novembre 2021

“Symposium international sur la biodiversité et la santé”.

Tanterahana any Mahajanga ny zoma 19 sy sabotsy 20 novambra ny Symposium international sur la biodiversité et la santé (Fikaonan-doha iraisiam-pirenena momba ny rohivoahary sy ny fahasalamana ).
Izy ity dia fihaonambe siantifika andraisan’ireo mpikaroka sy mpisehatra maro eo amin’ny tontolon’ny rohivoahary avy eto Madagasikara sy ireo firenena mpiara-miombon’antoka aminy.

Ny tanjona amin’izany dia ny mba hanangonana ny hevitra rehetra ahafahana manabe voho sy manatsara ny fikirakirana, ny fitahirizana ary ny fitrandrahana ireo zavamananaina hita ao anatin‘ny rohivoahary izay ananan’i Madagasikara be dia be tokoa, ka mba hahalasa izany ho fanoitra eo amin’ny fampandrosoana. « Mifampiankina be dia be ny fiainan’ny olombelona sy ny rohivoahary.

Ny rohivoahary no miantoka ny fahaveloman’ny olombelona ary etsy ankilan’izay, ny olombelona dia tsy maintsy manao ny ezaka rehetra mba hitandrovana ny rohivoahary mba tsy hanimba azy », hoy Profesora Assoumacou Elia Béatrice, minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ity Fihaonambe andraisan’ny firenena maromaro anjara ity. Anisan’izany i Alemaina izay mpiara-miombon’antoka nanampy be dia be teo amin’ny fikarakarana sy fanomanana azy ity, Frantsa ary Costarica.

Ankoatra ny fihaonana ara-tsiantifika dia nisy ihany koa ny fidinana ifotony tany amin’ny valan-javaboaharin’Ankarafantsika. Toerana voaaro izay manan-danja tokoa eo amin’ny resaka rohivoahary anefa anisan’ireo tandindomin-doza noho ny fanimbana ataon’ny olombelona, raha tsy hilaza afa-tsy ny firehetana in-droa miantoana nihatra taminy.

Marihina fa ankoatra ny ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa dia miara-miombon’antoka amin’ny fanatanterahana ity Fihaonambe ity ihany koa ny ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana lovainjafy sy ny ministeran’ny Fahasalamana.


Voir aussi:
Rentrée Solennelle 2021-2022  |19 octobre 2021|
ANDRO IRAISAM-PIRENENA Ho AN’ NY "ALA HONKO"  |27 juillet 2021|
FIKAONAN-DOHA IRAISAM-PIRENENA MOMBA NY ROHIVOAHARY SY NY (...)  |12 novembre 2021|
Salon de l’étudiant et de l’emploi 2021  |21 septembre 2021|
Famatsian-drano madio eny amin’ny cité Ankatso I  |29 avril 2021|
HISY FANATSARANA NY FANATANTERAHANA NY FANADINANA BAKALOREA (...)   |26 novembre 2021|
FIHAONANA :- MINISTRY NY FAMPIANARANA AMBONY sy ny FIKAROHANA (...)   |12 octobre 2021|
BAKALOREA 2021 : Ny "Convocation"   |21 juillet 2021|
ONIVERSITE TOLIARA : AINGA VAO : « TOLOTANANA ho FANARENANA sy (...)   |28 novembre 2021|
Oniversite Mahajanga   |25 octobre 2021|
Fampahatsiahivana mahakasika ny fanadinana Bakalorea (...)   |2 août 2021|
Institut des Langues et de Civilisations (ILC) Oniversite (...)   |13 décembre 2021|
Université d’Eté, 3ème édition à Mahajanga   |9 novembre 2021|
Fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny ministeran’ny Fampianarana (...)   |3 septembre 2021|
Commission de référence pour les Formations en Médecine (CRFM) et (...)   |15 novembre 2021|
E-journées nucléaires virtuelle   |8 octobre 2021|
SALON VIRTUEL DE LA RECHERCHE AU SERVICE DE L’ECONOMIE ET DE (...)   |14 juin 2021|
Un Centre pour la recherche de haut niveau à Madagascar.   |10 décembre 2021|
Fankalazana ny faha 60 taonan’ny Fakiolten’ny Siansa Antananarivo.   |12 novembre 2021|
MPIANATRA AFAKA BAKALOREA 2020 sy 2021 :   |20 septembre 2021|
RASSEMBLEMENT DES CHERCHEURS A L’IRD Une...   |3 décembre 2021|
RECHERCHE SCIENTIFIQUE   |5 novembre 2021|
COPRIES élargie 2021   |17 septembre 2021|
MESupReS-AKADEMIA MALAGASY   |15 novembre 2021|
TETIKASA HIADIANA SY HANALEFAHANA NY VOKADRATSIN’NY RADAKABOKA (...)   |20 septembre 2021|
Fanadiovana ny toeram-ponenan’ny mpianatra   |23 avril 2021|
« Face à face » CCI Ivato   |4 décembre 2021|
ONIVERSITE MAHAJANGA : Seminera Pedagojika   |27 octobre 2021|
BAKALOREA 2021   |15 juillet 2021|
Toeram-ponenan’ny mpianatra   |4 décembre 2021|
BOENY : NISOKATRA TAMIN’ NY FOMBA OFISIALY NY ASIEF   |2 novembre 2021|
Fihaonan’ny CFM sy ny Mesupres   |12 mars 2021|
Signature de convention entre l’Université d’Antananarivo, (...)   |7 décembre 2021|
Revue à mi-parcours du PSE   |4 novembre 2021|
Fanolorana fitaovana tao amin’ny CIDST   |26 août 2021|