Logements Universitaires - Université de proximité
30 novembre 2020
28 Novembre 2020

Trano fonenan’ny mpianatra miisa 9 no hahorina ho fanamaivanana ny olan’ny oniversite manerana ny Nosy. Raha tsiahivina manko dia tany amin’ny fotoanan’ny Tetezamita no nisy ny fananganana fotodrafitr’asa handraisana sy honenan’ny mpianatra farany teto Madagasikara. Dia tsy inona izany fa ireny trano fonenan’ny mpianatra antsoina hoe R+3 ireny.

Najoron’ny Filoha Andry RAJOELINA ireny.
Ankehitriny dia manohy ny ezaka efa nataony ny Fitondram-panjakana amin’ny fanatanterahana ny tetik’asa fanorenana trano fonenan’ny mpianatra miisa 9 izay mitsinjara toy izao : iray any Mahajanga, iray any Antsiranana, roa any Antananarivo, iray any Toliara, iray any Morondava, iray any Fenerive Est, iray any Soavinandriana ary iray any Antsirabe.
Raha ny fizotry ny fanatanterahana ny tetik’asa no asian-teny dia efa vita ny fitsidihina ireo toerana hanaovana ny fotodrafitr’asa ary efa voasivana sy voafidy ireo orinasa hanatanteraka izany.

Mahatsapa sy mahafantatra ny zava-misy eny amin’ny "Campus Universitaire" ny Ministera Mpiahy. Ny Minisitra ankehitriny rahateo dia maintimolalin’ny "cité Ankatso I" ka mahafantatra tsara ny andavanandron’ny mpianatra eny anivon’ny "Cité Universitaire" eny. Izany no nahatonga ny ministera hanao vaindohan-draharaha ireto fanorenana miisa 9 ireto izay efa miroso tsikelikely amin’ny dingana rehetra ahafahana manomboka ny asa avy hatrany.
Marihina fa mizotra amin’ny antsakany sy andavany ihany koa ny fanamboarana ireo Campus Universitaires 3 (Antsirabe, Soavinandriana ary Fenerive-Est). Raha ny vinavina dia ho tokanana amin’ny volana desambra ho avy izao ireto fotodrafitr’asa ireto.
Ankoatr’izay, hisitraka Campus Universitaire ihany koa Antalaha, Maintirano, Tolagnaro ary Antsohihy.
#Cité_mpianatra
#logements_universitaires
#université_de_proximité
#MesupresCommunique


Voir aussi:
Recherches Scientifiques et Résultats des Recherches  |30 octobre 2020|
Ambasadaoron’i Japon nitsidika ara-pomba fanajana  |31 août 2020|
La sixième édition des "Doctoriales" à Antsiranana  |10 décembre 2020|
Résultats baccalauréat 2020 à ANTANANARIVO  |16 novembre 2020|
Déroulement du baccalauréat à Ihosy  |21 octobre 2020|
Remise des vivres pour les sinistrés   |23 novembre 2020|
Deuxième série des épreuves écrites du baccalauréat technique et (...)   |26 octobre 2020|
Fanisana mponina teny amin’ny boriborin-tany fahadimy   |14 août 2020|
Colloque International - Antsiranana du 26 et 27 novembre (...)   |3 décembre 2020|
Résultats du baccalauréat 2020 à Fianarantsoa   |7 novembre 2020|
May ny fonenan’ny mpianatra eny Maninday, Oniversite Toliara   |14 septembre 2020|
Journées des Recherches des Instituts Supérieurs de Technologie (...)   |7 décembre 2020|
Résultats baccalauréat 2020 - TOLIARA   |13 novembre 2020|
MPIANDRAIKI-DRAHARAHAN’NY REPOBLIKA SILAMO NITSIDIKA ARA-POMBA (...)   |21 septembre 2020|
Tantsoroka Covid19_Université Antsiranana   |10 décembre 2020|
Résultats du Baccalauréat 2020- ANTSIRANANA   |13 novembre 2020|
Fanampiana ho an’ireo mpianatra may trano tany Toliara   |21 septembre 2020|
Passation entre le DG de l’IST-Antananarivo entrant et le DG (...)   |3 décembre 2020|
Résultats du baccalauréat 2020 à Toamasina   |7 novembre 2020|
COPRIES effectuée par visioconférence   |10 septembre 2020|
Incendie au campus Universitaire d’Antsiranana   |23 novembre 2020|
Fanomanana laza adina bakalorea 2020 – Efa manomboka ankehitriny   |23 septembre 2020|
#Hevokina sy #Vaseline_Nialoulée, fanafody novokarin’ny (...)   |2 avril 2020|
Fihaonan’ny Governemanta sy ny solombavam-bahoaka   |17 décembre 2020|
Rentrée Solennelle Année Universitaire 2019_2020   |19 novembre 2020|
Fahamaizan’ny Bloc Amical II teny Ankatso   |21 septembre 2020|
Fantatrao ve ?   |17 décembre 2020|
Université d’été 2è édition   |19 novembre 2020|
Vers un raffermissement de la coopération avec l’Inde   |23 septembre 2020|
Engagement des parties prenantes sur la loi relative à l’autonomie (...)   |5 décembre 2020|
Résultats baccalauréat 2020 à MAHAJANGA   |11 novembre 2020|
Soutenance de HDR   |25 septembre 2020|
Voin_kava_Mahatratra_Mesupres   |30 novembre 2020|
Fanadinana Bakalorea   |19 octobre 2020|
Soutiens aux étudiants de l’Université de Toamasina   |21 avril 2020|