Fikambanan’ny vehivavy sy siansa eto Madagasikara sy ny (...)
26 mai 2020
Androibe ny 20 mey 2020

Ho fanampiana ireo zaza sahirana tazaina ao amin’ny fikambanana "maison d’Aina" Ambatolampy hiatrika ny COVID_19 amin’izao vanim-potoana ririnina izao, ny fikambanan’ny vehivavy sy siansa eto Madagasikara dia nanolotra ny fanafody Niaoulee, sy alcool 90° vita avy amin’ny fary ary savony avy amin’ny zatrofa, ho an’ireo ankizy.Voka-pikarohana avy ao amin’ny fikambanana vehivavy sy siansa avokoa izy ireo. Tafiditra ao anatin’izany ireo vehivavy mpiakaroka ao amin’ny CNRIT sy ny CNARP. Tanjona ny hisorohana ireo karazana aretina sy hanamafisana ny fanasana tanana ao amin’ny toeram-pianarana ary indrindra hiazonana ny fahazarana amin’ny fahadiovana na ao aorian’izao aretina izao aza.

Nandray ireo fanomezana ireo teny amin’ny foiben’ny CNARP Androibe ny filohan’ny fikambanana "la maison d’Aina" Hanta Ramakavelo ny 20 mey 2020.

Manan-danja sy anjara-toerana lehibe eo amin’ny firenena ny vehivavy mpikaroka noho izy manao fikarohana akaiky ny olombelona ary misy fiantraikany mivantana amin’ny fiainan’ny olona. Ny ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay nosolon’ny tale jeneralin’ny fikarohana tena dia mamporisika hatrany ireo mpikaroka mba hanohy ny fikarohana ho fanampiana ny mpiara-belona.


Voir aussi:
L’Université d’Antananarivo, le ministère de l’Enseignement Supérieur (...)  |8 avril 2020|
Famindram-pitantanana teo amin’ny Tale Jeneralin’ny Fampianarana (...)  |9 mars 2020|
Célébration des festivités des soixante années d’Indépendance de (...)  |17 juin 2020|
CEREMONIE DE REMISE DES DONS AUX ETUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE (...)  |21 avril 2020|
CORONAVIRUS #2019-nCov - Ny tsara ho fantatra  |10 février 2020|
Cité Ambolokandrina no nanombohana ny fizarana VATSY TSINJO   |26 mai 2020|
MESUPRES manohy ny fizarana aro-vava araka izay fitsinjarana (...)   |5 mai 2020|
Mitohy ny fanentanana amin’ny fiadiana amin’ny aretina (...)   |27 mars 2020|
DENGUE any Mahajanga - Nandefa iraka manokana ny Filoham-pirenena  |5 mai 2020|
Fizarana arovava sy vatsy ho an’ny mpianatra teny amin’ny (...)  |21 avril 2020|
Tsena mora eny #ANKATSO_1  |25 mars 2020|
Famendrahana ranom-panafody teny Vontovorona - ESPA  |12 juin 2020|
Hetsika tao amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa noho ny (...)  |21 avril 2020|
Sensibilisation - Prévention du Coronavirus  |20 mars 2020|
Tsy maintsy hotanterahana ny fanadinana bakalorea hoy ny (...)  |21 avril 2020|
Direct-Aid au chevet des étudiants malagasy  |17 mars 2020|
Baccalauréat 2020, le 17 août  |27 février 2020|
Fizarana rano Covid Organics "CVO" sy AROVAVA teny Andraisoro, (...)  |23 avril 2020|
Ambohipo sy Vontovorona - Tsena mora ho an’ny mpianatra  |2 avril 2020|
Journée de la Géologie - Union des Futures Ingénieurs Géologue (...)  |18 mars 2020|
« Visio COPRIES » niarahan’ny Minisitra tamin’ireo filohan’ny (...)   |5 mai 2020|
Vary 15 taonina sy menaka 150 boritra no hozaraina maimaimpoana   |30 mars 2020|
Asa fanadiovana ny faritra manodidina ny minisitera   |27 février 2020|
#Hevokina sy #Vaseline_Nialoulée, fanafody novokarin’ny (...)   |2 avril 2020|
Le MESRS en promotion des énergies renouvelables   |28 février 2020|
Conférence des Directeurs des Instituts et des Centres de (...)   |24 janvier 2020|
Visio-conférence internationale sur le CORONAVIRUS COVID-19   |2 avril 2020|
Elia Béatrice ASSOUMACOU prend du service   |31 janvier 2020|
Le ministre Blanche Nirina Richard reçoit les meilleurs (...)   |16 décembre 2019|
VELOMA FARANY AN’I PROFESORA EMERITE RAKOTOMARIA ETIENNE, MATY (...)   |21 avril 2020|
Nodimandry ny Pr Rakotomaria Etienne, Professeur émérite   |15 avril 2020|
Nitsidika ny Oniversiten’ny Toliara ny Minisitra Pr Elia Béatrice (...)   |6 mars 2020|
Soutiens aux étudiants de l’Université de Toamasina   |21 avril 2020|
Journée mondiale de la femme 2020 - Célébration à Toliara   |8 mars 2020|
Fambolen-kazo lehibe teny FIRARAZANA niarahana tamin’ny (...)   |22 janvier 2020|