Ady amin’ny COVID-19
27 avril 2021
26 avril 2021

ADY AMIN’NY COVID-19 :

- Nanolotra fanafody sy fitaovana ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana ao amin’ny CHU Mahavoky Atsimo Mahajanga ny Minisitry ny Fampianarana ambony sy ny Fiakarohana Ara-tsiansa :
-Ankoatra ny fijerena sy fanaraha-maso akaiky ny mpianatra eny amin’ny fampianarana ambony manerana ny Nosy manoloana ny fihanaky ny aretina COVID- 19, dia mifanome tanana amin’ny mpitsabo sy ny mpiasan’ny fahasalamana ao Mahajanga ny Minisitra, ny Professeur ASSOUMACOU Elia Béatrice amin’ny maha-minisitra Mpiahy azy.

-Androany no tonga ary natolotra ny tompon’andraikitry ny CHU Mahavoky Atsimo ireo fitaovana sy fanafody ho enti-miaro amin’ity valan’aretina ity izay nahitana fanafody famonoana bibin’aretina sy virius "VIROKIL 5 litres" miisa 5, aro-vava sy aro-orona fampiasan’ny mpitsabo na "masque chirurgical, boites de 50 unités" miisa 40 ary "tensiomètre éléctronique" miisa 10.

-Ho fanatanterahana ny asa masina amin’ny fitsaboana ny zanak’i Mahajanga no anton’ity tolo-tanana ity ka ankoatra ny fankasitrahana sy fankaherezana ireo mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana rehetra izay manao ny ainy tsy ho zavatra amin’ny fanatanterahana izany, dia mirary fahasalamana sy fahasitranana haingana ho an’ireo izay marary ny Minisitra, ny Professeur ASSOUMACOU Elia Béatrice.

CHU Mahavoky Atsimo MahajangaCHU Mahavoky Atsimo MahajangaCHU Mahavoky Atsimo Mahajanga
Revenir    AccueilAccueil du site